Title: Escuadrón / Skyward, Author: Brandon Sanderson
Title: Estelar / Starsight, Author: Brandon Sanderson
Title: Citónica / Cytonic, Author: Brandon Sanderson